bt theo dòng thuật sĩ mục sư, thuật sĩ train nhanh nhất vì 1-2 DOT skill 1 con quái thường, tầm 1 phút ber 1 lần. tính dam lâu dài đánh trên boss tùy quái có nhét tới 6-7 DOT skill vào 1 con, chưa kể tan rã bệnh tật ... etc