ờ off vui nhỉ, thấy ai cũng mặc áo ấm ...Tự nhiên thèm thịt chó rồi