game rappelz, mới chính thức mở cửa vào tháng 11 này thôi. hình ảnh và cách đánh củng rất tốt cho game free2play. ]http://rappelz.gpotato.com/