:>> :-w :>> --------------------------------------------------------------------------------

game này có hơn 310000 người đang đăng ký chơi, dạng web online, ko phải download, cần biết chút tiếng anh thì sẽ hiểu...
khi ở lv1 hp500 bạn ko có gì ngoài căn nhà nhỏ và 200$ ... mỗi 2h trong ngày bạn chịu khó online để luyện strengh và speed.... để đi ăn cướp, chiến đấu, lập băng nhóm ... (hiện tại người vn cũng khá nhìu)
- giống như sim bạn phải tìm việc làm để mỗi ngày có tiền mua đồ như: súng, dao, cưa máy, kiếm samurai, áo chắn đạn, ôto, nhẫn đính hôn, máy tình...
- bạn có thể cưới 1 cô bạn trong số các member nếu tặng nhẫn vàng..
- giải cứu tù nhân
- chơi ******.
- chơi cổ phiếu.
- nuôi chó chiến đấu.
- buôn bán hàng hóa.
- bạn có thể đánh ai là 1 trong số member mà bạn ghét...
- ăn cướp máy tính, móc túi, bán xì ke, tấn công virus, bán cd lậu (rất quang trọng để lên level).....
- bạn phải học (rất quang trọng để tăng chức)
mình đang chơi được 1 tháng lv8 hp2700... có thể bảo vệ các bạn, nhất là người vn...

dang ky tai : www.torncity.com