như tiêu đề ae nào biết vào chỉ giáo vs . mu private bây giờ chán quá muốn tìm cái mua tồn tại lâu dài