Tra cứu nhãn hiệu

- Tại sao cần tra cứu nhãn hiệu: Thủ tục này không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyến khích khách hang thực hiện. Vì đây là bước khách hàng tiến hành tra cứu trước khi nộp đơn chính thức xem nhãn hiệu mình dự kiến đăng ký đã có ai đăng ký trước mình chưa hoặc nhãn hiệu mình dự kiến đăng ký có gây nhầm lẫn, có bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ của mình hay không? Nếu nhãn hiệu đó đã có người đăng ký trước hoặc có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác thì khách hàng xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi bằng nhãn hiệu khác.

- Thời gian thực hiện: 01- 02 ngày làm việc

- Tài liệu cung cấp : mẫu nhãn hiệu và lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ khách hàng dự kiến đăng ký

Chi tiết xin liên hệ Luật sư riêng (Luatsurieng.info.vn) để được giải đáp và tư vấn

2. Đăng ký nhãn hiệu:

Khi có kết quả tra cứu nhãn hiệu , việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như sau:

2.1 . Chuẩn bị các hồ sơ tài liệu

- 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

- 05 Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

- Ủy quyền của khách hàng cho Luật sư

Ngoài các tài liệu trên, thì tùy từng trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung các tài liệu khác như sau:

Nếu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận thì có thêm Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thểhoặc Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);
Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu theo quy định tại điểm 37.7.a của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN(nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương);
Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho cá nhânhoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện);
Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…);
Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
Và các tài liệu bổ trợ khác (nếu có).

Xem thêm: https://luatsurieng.info.vn/thu-tuc-...an-hieu-lo-go/
Luật sư riêng tại hà nội