Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu qua 5 bước đầu tiên để đồ mưu hoạch tổ chức sự kiện. Sang phần 2, các bạn sẽ được tìm hiểu các bước còn lại để tổ chức một sự kiện thành công tốt đẹp.

Xem thêm: công ty tổ chức sự kiện event

Bước 6 : Dự kiến kinh phí tổ chức sự kiện
Để dự tính được kinh phí cho sự kiện của bạn, bạn cần có một kế hoạch cụ thể và chi tiết. Căn cứ vào kế hoạch đó, hãy lập một bản dự tính kinh phí cho sự kiện của bạn.
Bản dự tính kinh phí này có vai trò rất quan trọng. Nó giúp bạn xác định được các nguồn chi thu từ việc tổ chức sự kiện. Đống thời giúp bạn kiểm soát được phí tổn cho event.

Bước 7: thông tin thời gian tổ chức
thời gian tổ chức cần được thông tin sớm đến khách mời và các bên can hệ đến sự kiện. Bởi mỗi người có một công việc riêng, nên bạn thông báo càng sớm càng tốt để họ chuẩn bị và sắp đặt thời kì, công việc của mình.

Bước 8: Lập bảng kế hoạch chi tiết
- Lên danh sách thứ tự các hoạt động cần thiết diễn ra trong sự kiện
- Xác định nhân sự thực hành từng hoạt động của sự kiện
- Chủ đề xuyên suốt sự kiện là gì
- Thông điệp mà đơn vị tổ chức sự kiện muốn truyền tải đến khách mời là gì
- Quyết định loại thông báo liên lạc nên phối hợp với dẫn chương trình, khi nó cần phải xảy ra và ai sẽ chịu bổn phận thực hành và theo dõi.
- Xác định thiết bị cần thiết cho sự kiện hay hoạt động.
- can dự bên thứ 3 để thuê thiết bị cho sự kiện
- Quyết định ai sẽ chịu bổn phận nhận và trả thiết bị.
- Xác định những tài liệu cần thiết, và xác định các nguồn tiềm năng mua chúng.
- Quyết định ai sẽ là người chịu nghĩa vụ thu mua, chuẩn bị và lưu trữ các nguyên liệu.
- Xác định những người sẽ nhận được giải thưởng.
- Quyết định danh mục giải thưởng và xác định các nguồn để mua chúng.
- Quyết định ai sẽ là người chịu bổn phận mua giải thưởng.

Xem thêm: tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới

- Xác định phương pháp sẽ được dùng để công bố công khai các sự kiện hoặc hoạt động.
- Lên kế hoạch phân chia nhân sự và trách nhiệm của từng người
- Quyết định ai sẽ là người liên lạc cho các yêu cầu thông báo công khai trên các sự kiện hay hoạt động.
- Quyết định ai sẽ là người chịu nghĩa vụ phổ quát các loại thông tin của sự kiện hay hoạt động.
- Xác định phương pháp giao tế kết nối cho người trong tổ chức để sự kiện được tổ chức trơn chu .