MU XƯA - SINH TỬ MÔN
OPEN ANPHA 14h00 NGÀY 13/11/2014
OPEN BETA 14h00 NGÀY 16/11/2014
I. THÔNG TIN WEBSITE.TRANG CHỦ: WWW.MUXUA.NET muxua.net
TÀI KHOẢN: TAIKHOAN.MUXUA.NET taikhoan.muxua.net
DIỄN ĐÀN: DIENDAN.MUXUA.NET diendan.muxua.net
TẢI GAME: WWW.MUXUA.NET/TAI-GAME.HTML


II. THÔNG TIN SERVER