là lá la quên mất topic này. vào vận động tiếp chứ nhỉ ?? ptv ko bị đình chỉ gì đâu >>> http://www.ptv.com.vn/show.asp?n=1046