link ne` http://planetside.station.sony.com/ ~:>
mới kiếm được à nên ai chơi được chụp vài hình gữi wa meosiengngu2@yahoo.com.vn nha :d
link đăng ký nè:https://www.station.sony.com/secure...ion.sony.com/eq2/accounts/station/editlogin.m
update khá lâu á chịu khó nghen ^^
link download luôn mén wen #:-s :http://planetside.station.sony.com/reserves/download.vm
-----------------------------------
cún con có thua ai đâu