seo ở trong văn bản không có ai ký hết vậy ? ^^ .vậy văn bản đâu có tác duụng đâu đúng hông nèo ! em tâm mà cày gameonline tiếp đê bà con