có bác nào chơi ran online ko?
game nè cũng vui lém mà lại free forever nữa:d
http://ranonline.e-games.com.my/eng