ai đăng ký trò www.cabal.co.kr được thì đăng ký giùm tui 1 acc nhé !!
hông biết cách đăng ký trò này t_t !!
help me plz !!
send vào tin nhắn cho tui nhé !! acc & pas thế nào cũng đc