mình chơi games rat trung thành nhưng bỗng dưng 1 phát .... đồ đạc .... mất sạch rồi tùm lum thứ cả hix hix bùn ơi là bủn
ai bit cách chống các chương trình đó chỉ mình cái
có bản nào wet mấy con virus (keylog,trojan..) để mình an toàn khi chơi
nếu có gửi về mail mình cái : chubecom_nhom@yahoo.com
cám ơn rất nhiều