đại ca nào làm ơn đăng kí dùm em 1 nick trong trò kwonho online dùm với , sao tìm mãi ko ra , đăng kí tới dòng thứ 4 trang 2 nó cứ báo ??????????? ko hiểu nổi t.t