mấy bạn ơi! cho tui hỏi, hôm nọ nick của tui bị mod muftp khóa item các charter của tui, và có thông báo vao phần 1 chạm để biết thêm chi tiết.
tui đọc thấy trong trang web www.muonline.vn phần " tin tức& sự kiện" có phần 24h khám phá 1-chạm có nói:
"điều tra sẽ dừng lại khi tìm được item do ai đang giữ cuối cùng. gm sẽ tạm khoá item của người này và yêu cầu giải thích qua tin nhắn về các item có được. trong vòng 24h, người bị khoá item sẽ phải trả lời (qua phần tin nhắn trên trang chủ - các trường hợp trả lời không đúng chỗ có thể sẽ không được giải quyết).

sau 24h, nếu không có tin nhắn phản hồi, gm sẽ xử theo file log ghi lại. nếu có trả lời sẽ xem xét tính đúng đắn để đưa ra quyết định cuối cùng, sau đó chuyển qua khâu trả đồ và khoá các account vi phạm"
account của tui bi khóa cho đến nay đã hơn 60h sao vẫn chưa thấy động tĩnh ji. mà tui cũng đã gủi tin nhắn phản hồi lại cho mod nhưng vẫn chưa thấy ai nhắn tin lai cả. mong admin xem xét giải quyết cho tui !!!!!!!!!