game này giống như l2 và sko vậy đó
nơi đăng ký và download đều nằm ở đây

http://www,kalonline.com/download/client.asp?btn=1

nhưng có cái khuyết là âm thanh và tiếng chạy của nhân vật hơi bị nhức đầu