tết này mình mới có tiền lắp mạng. nhưng fpt hết khuyến mại rồi, mọi người xem lắp mạng ở đâu rẻ và tốt hơn thì giúp mình với, thanks!