hiện nay có rất nhiều g trong sv quyền lực. vậy các bạn thử bình chọn mình g nào trong sv quyền lực là mạnh nhất. nếu g mạnh nhất này đóng của các bản đồ hoạt động thì các g yếu sẽ haọt động ở đâu. chủ các g có khi nào tổ chức war g chọn ra ngôi vị thống lĩnh g chưa. hehe