nếu bạn nào chơi gunz online thường thấy sau khi chơi xong 1 màn nào đó, sẽ trở về room. thế nhưng vì 1 lý do nào đó, 1 người kia không chịu ready, người tạo room đành phải right click --> expel nhưng ko tài nào đuổi anh ta đi được, và thế là mọi người trong room ấy thoát ra ngoài và chọn room khác để bắn. lý do vì sao thế : đơn giản thôi, đó là vì giao diện màn hình game của người ấy không còn trên màn hình nữa (anh ta đang làm một việc nào đó ở desktop hoặc đang xem 1 trang web... sau khi màn bắn kết thúc - finish). tuy nhiên anh ta ko thoát ra khỏi trò chơi mà chuyển đổi cửa sổ (alt + tab hoặc ctrl + esc hoặc atl + esc).
đó là lý do nhỏ mà các gamer thường gặp khi chơi gunz mà ko biết lý do vì sao ?