ai chơi khan online thì vô đây nói chuyện với tui nào.buồn quá,trong này chẳng có clb khan online gì cả!tui yêu cầu admin phải tạo một box game khan online nữa. như thế mới công bằng